Hjem

Velkommen til klinikkens hjemmeside.

Her kan du finde information om vores konsultationstider, telefontider og meget mere.

Corona Tjek:

5.1.21

Pratiserende læge kan nu henvise særlige risikogrupper til vaccination for covid-19

Det drejer sig om:

Personer i særligt øget risiko er fx personer med:

 Aktiv og udbredt kræftsygdom, herunder hæmatologiske kræftsygdomme, særligt hvis der samtidigt er pågående eller planlagt behandling med kemoterapi, strålebehandling, immunhæmmende behandling mv.

 Svær immunsuppression fx knoglemarvs- eller stamcelletransplantation inden for 6 måneder, seglcelle-anæmi, SCID mv.

 Meget svær hjerte-, lunge-, eller leversygdom, svært nyresvigt,

svære degenerative og neuromuskulære sygdomme, solid organtransplantation, eller organsvigt på venteliste hertil mv.

 Svært nedsat fysisk og/eller kognitiv funktionsevne

 Svær psykotisk sygdom

 Flere samtidige svære sygdomme og tilstande, som ud fra en helhedsvurdering medfører særlig øget risiko, dvs. typisk patienter med

multisygdom og høj grad af polyfarmaci; det kan fx være en patient

med overvægt og BMI > 35 i kombination med hjertesvigt, dysreguleret diabetes eller nedsat nyrefunktion

Generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 være patienter med aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af

én eller flere af de sygdomme eller tilstande, høj alder vil tilsammen med ovennævnte risici øge risikoen for alvorlig covid infektion

(Børn under 16, ammende og gravide må ikke vaccineres ( vaccinen er ikke godkendt hertil)

27.12.20
De første COVID-19 vacciner udrulles på plejehjemmene til borgere med samtykke. Tilsagn skal gives til vaccinerende læge. Plejehjemmene står for listerne/formidler kontakten til vaccinerende læge. Der er foreløbigt ingen udmeldinger/lister man kan lade sig skrive op til hvis man ikke er plejehjemsbeboer.

Ved bekræftet corona og behov for læge kontakt klinikken telefonisk 8-12, fremmød ikke, benyt ikke akut telefonen til coronaspørgsmål.

Corona hotline tlf: 70200233

Ved fremmødetid medbring maske. Benyt håndsprit, hold afstand, vi hensyn.

Der vil i coronaperioden blive visiteret anderledes, Kl 8-12 mandag, onsdag og fredag kan sekretæren vælge at viderestille til lægetelefonen/videokonsultation ved læge såfremt det skønnes fagligt relevant.

Generelt om klinikdift i coronaperioden:

Vi har oplevet en ganske stor efterspørgesel på telefonkonsultationer på det seneste, hvilket giver ventetid på telefonerne.

Undgå flere opringninger per dag.

Undlad at sende mails med anmodninger om opringning/Tidsbooking/akutte forespørgelser.

Ved fremmøde må forventes afkortet konsultationstid og kun aftalte emner kan konsulteres. Negativ covid test indenfor 48 timer kan være en forudsætning afhængigt af symptomer.

Klinikken er forpligtet til at reducere antallet af fremmødte af hensyn til smitterisikoen.Vi booker derfor primært efter telefonisk kontakt . E-booking er derfor begrænset til et minimum. Regn ikke med at du får tid og fremmød ikke undtagen, at du har modtaget en kvittering.

Vi er taknemmelige over jeres opbakning, det havde ikke været muligt at lave så store omlægninger i klinikdriften uden.

MVH Klinikledelsen

Telefontid til lægen
Der er telefontid til lægen alle hverdage kl. 8.00 - 9.00.

Ved behov for tid samme dag ringes i tidsrummet 8-11

Tidsbestilling og receptfornyelse
Der er telefontid hos sekretæren man-fre ml 9.15-12.00

Akut behov for hjælp uden for telefontiden.
Ved akut behov for kontakt til os efter kl 12 trykkes "stjerne" hvorefter man vil blive omstillet til lægen. Funktionen må ikke misbruges.

Kontakt via hjemmesiden

Under menupunktet “Selvbetjening" kan du:

  • Bestille tid
  • Forny recepter
  • Skrive til lægen
  • Læse beskeder fra lægen

Team Søborg Hovedgade 54

Husk at de udbudte online tider er begrænsede pga problemer med udeblivelser, kontakt derfor klinikken telefonisk for tidsbestilling hvis hurtigere planlagt tid ønskes.

Konsultation
Kun efter aftale

Videokonsultationer

Kun efter aftale.

Vi forbeholder os ret til at prioritere hvem der kan tilbydes dette. Videokonsultation foregår kun i forlængelse af telefonisk aftale i klinikkens lægetelefontid.

Blodprøver. Bestil formiddagstid. Blodprøverne skal være ordineret ved læge

Vagtringen
Fredag eftermiddag henvises til anden læge for akutte henvendelser efter kl 12.00

Ferie
Der henvises her til anden læge, oftest kollega Louise Bystrup

1813
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan 1813 kontaktes

Ferier: Ring for tid samme dag, emailbooking lukker, årskontroller bedes planlagt uden for ferieperioden

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

Find_vejFIND VEJ