Opslagstavlen

Opslagstavlen

Privat politik patienter

Har man smart phone/Iphone kan man med fordel benytte gratis apps:
Anbefaler fx
Min Læge
Medicinkortet
(anvendes app'en nøglekortet kan man integrere med begge ovenstående)

Corona Tjek:

Ved bekræftet corona og behov for læge kontakt klinikken telefonisk 8-12, fremmød ikke, benyt ikke akut telefonen til coronaspørgsmål.

Corona hotline tlf: 70200233

Ved fremmødetid medbring maske. Benyt håndsprit, hold afstand, vi hensyn.

Der vil i coronaperioden blive visiteret anderledes, Kl 8-12 mandag, onsdag og fredag kan sekretæren vælge at viderestille til lægetelefonen/videokonsultation ved læge såfremt det skønnes fagligt relevant.

Generelt om klinikdift i coronaperioden:

Vi har oplevet en ganske stor efterspørgesel på telefonkonsultationer på det seneste, hvilket giver ventetid på telefonerne.

Undgå flere opringninger per dag.

Undlad at sende mails med anmodninger om opringning/Tidsbooking/akutte forespørgelser.

Ved fremmøde må forventes afkortet konsultationstid og kun aftalte emner kan konsulteres. Negativ covid test indenfor 48 timer kan være en forudsætning afhængigt af symptomer.

Klinikken er forpligtet til at reducere antallet af fremmødte af hensyn til smitterisikoen.Vi booker derfor primært efter telefonisk kontakt . E-booking er derfor begrænset til et minimum. Regn ikke med at du får tid og fremmød ikke undtagen, at du har modtaget en kvittering.

Vi er taknemmelige over jeres opbakning, det havde ikke været muligt at lave så store omlægninger i klinikdriften uden.

MVH Klinikledelsen

Videokonsultationer
Som noget nyt i forbindelse med Corona krisen har klinikken oprettet mulighed for at blive tilset digitalt via app'en "min læge"
Ønskes videokonsultation skal det aftales med lægen per telefon i lægens konsultationstid mellem 8-9 ( i Corona perioden vil telefontiden være udvidet til Kl 8-12 mandag, onsdag og fredag og klinikkens øvrige medarbejdere kan også bidrage til videokonsultationer)
Vi forbeholder os ret til at prioritere hvem der kan tilbydes dette. Videokonsultation foregår kun i forlængelse af telefonisk aftale i klinikkens lægetelefontid og kun hvis det giver sundhedsfaglig mening. Det er altså ikke et tilbud til alle, men et tilbud man kan visiteres til.
Uvisiterede patienter der tilgår videokonsultationen vil blive afvist.
For at man kan få tilbudt en videokonsultation er kravet at man har en smart phone og kan tilgå app'en "min læge".

1354