Opslagstavlen

Opslagstavlen

Privat politik patienter

Har man smart phone/Iphone kan man med fordel benytte gratis apps:
Anbefaler fx
Min Læge
Medicinkortet
(anvendes app'en nøglekortet kan man integrere med begge ovenstående)

Corona Tjek:

Ved mistanke om corona kontakt klinikken telefonisk, eller kontakt Corona hotline på tlf: 70200233

Undlad venligst fremmøde af hensyn til klinikkens øvrige patienter

Der vil i coronaperioden blive visiteret anderledes, vi vil være flere på telefonerne i løbet af formiddagen, de akut syge og uopsættelige kontroller vil blive prioriteret. Man kan nu få tider ved læge igen til mindre akutte problemstillinger. Klinikken er forpligtet til at reducere antallet af fremmødte af hensyn til smitterisikoen i venteværelset. Vi booker derfor primært efter telefonisk kontakt og vi booker primært samme dag som lægevurdering ønskes.

Man kan fortsat få telefonisk kontakt med læge 8-12 og bliver tilbudt fremmøde tid såfremt det vurderes relevant. Man kan også blive tilbudt telefonisk/videovurdering.

Visse risikogrupper kan nu podes ved milde symptomer.

Vi er taknemmelige og rørte over jeres opbakning, det havde ikke været muligt at lave så store omlægninger i klinikdriften uden.

MVH Klinikledelsen

Videokonsultationer
Som noget nyt i forbindelse med Corona krisen har klinikken oprettet mulighed for at blive tilset digitalt via app'en "min læge"
Ønskes videokonsultation skal det aftales med lægen per telefon i lægens konsultationstid mellem 8-9 ( i Corona perioden vil telefontiden være udvidet til 8-12 og klinikkens øvrige medarbejdere kan også bidrage til videokonsultationer)
Vi forbeholder os ret til at prioritere hvem der kan tilbydes dette. Videokonsultation foregår kun i forlængelse af telefonisk aftale i klinikkens lægetelefontid og kun hvis det giver sundhedsfaglig mening. Det er altså ikke et tilbud til alle, men et tilbud man kan visiteres til.
Uvisiterede patienter der tilgår videokonsultationen vil blive afvist.
For at man kan få tilbudt en videokonsultation er kravet at man har en smart phone og kan tilgå app'en "min læge".

1354