Priser

Priser

Vaccinationer og honorarer
Langt de fleste henvendelser er vederlagsfri. Der er dog enkelte tilfælde, hvor der er hel eller delvis egenbetaling, som f.eks ved vaccinationer uden for sygesikringen og ved attester som lægeerklæringer og kørekort.

Vaccciner:
Du vi såfremt vaccinen ikke er i hus få udtedt en recept så du kan hente vaccinen mod egenbetaling. Vaccineprisen afhænger af markedsprisen.
Kontakt Vores sekretær for nærmere information.
Private konultationer gruppe 2 forsikrede 400 Kr

Attester:

Div. attester 500 kr. eksklusiv moms

Kørekort 500kr.  inklusiv  moms

Ved udeblivelser fra private konsultationer inklusiv tider til selvbetalte attester afregnes man for konsultationen med samme pris som attesten/konsultationen ville have kostet ved næstkommende kontakt til klinikken

Husk evt. refusion via sygesikring Danmark

Husk kontanter vi modtager ikke dankort