Vaccinationer

Vaccinationer

Vedr covid - 19 vaccination

19.2.21 Praktiserende læger kan henvise max 6 kandidater per læge, alle kandidater som er tilknyttet hospital skal således henvises via hospitalerne ( kontakt dit stamafsnit hvis du ikke er indkaldt og synes du fader i risikogruppen, vejledende vedr risikogruppe, se nedenfor)

22.1.21 Vaccinationerne af de allerede vaccinerede prioriteres, der er desværre færre vacciner end lovet de kommende uger

15.1.21 Praktiserende læger anmodes officielt om kun undtagelsesvist at henvise. Der mangler vacciner og sundhedsstyrelsen vil selv stå for udvælgelsen af vaccine kandidater

8.1.21 PLO anmoder uofficielt om at praktiserende læger henviser 1 patient per lægekapacitet

5.1.21
Personer i særligt øget risiko er fx personer med:
 Aktiv og udbredt kræftsygdom, herunder hæmatologiske kræftsygdomme, særligt hvis der samtidigt er pågående eller planlagt behandling med kemoterapi, strålebehandling, immunhæmmende behandling mv.
 Svær immunsuppression fx knoglemarvs- eller stamcelletransplantation inden for 6 måneder, seglcelle-anæmi, SCID mv.
 Meget svær hjerte-, lunge-, eller leversygdom, svært nyresvigt,
svære degenerative og neuromuskulære sygdomme, solid organtransplantation, eller organsvigt på venteliste hertil mv.
 Svært nedsat fysisk og/eller kognitiv funktionsevne
 Svær psykotisk sygdom
 Flere samtidige svære sygdomme og tilstande, som ud fra en helhedsvurdering medfører særlig øget risiko, dvs. typisk patienter med
multisygdom og høj grad af polyfarmaci; det kan fx være en patient
med overvægt og BMI > 35 i kombination med hjertesvigt, dysreguleret diabetes eller nedsat nyrefunktion

Generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 være patienter med aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af
én eller flere af de sygdomme eller tilstande, høj alder vil tilsammen med ovennævnte risici øge risikoen for alvorlig covid infektion

(Børn under 16, ammende og gravide må ikke vaccineres ( vaccinen er ikke godkendt hertil)

27.12.20
De første COVID-19 vacciner udrulles på plejehjemmene til borgere med samtykke. Tilsagn skal gives til vaccinerende læge. Plejehjemmene står for listerne/formidler kontakten til vaccinerende læge. Der er foreløbigt ingen udmeldinger/lister man kan lade sig skrive op til hvis man ikke er plejehjemsbeboer.

19.10.20: Der er ikke flere influenza/pneumokok vacciner tilbage, hvis du har en tid har vi afsat en vaccine

Kighostevaccination af gravide i 3. trimester forlænges til og med jan 2021

I klinikken har vi valgt ikke at tilbyde rejsevaccinationer
Du kan også selv undersøge nærmere via ssi.dk eller opsøge en rejsevaccinationsklinik efter eget valg mod betaling.
Der kan ikke vejledes for rejsevaccinationer på sygesikringen.

børnevaccinationer hvor der ikke er tilknyttet børneundersøgelse, varetages primært af sundhedspersonalet.

vaccinationsgebyr 200 kr for private betalere (fx HPV/Stivkrampe), vaccinepris må påregnes herudover

Husk kontanter vi modtager ikke dankort/Mobilepay

Nyttige Links

www.ssi.dk

www.vaccination.dk