Trine Wrang Mortensen

Speciallæge i almen medicin.

Cand Med 2005
Speciallæge i Almen Medicin april 2015
Jeg har en bred medicinsk, kirurgisk og psykiatrisk baggrund, jeg har privat tilknytning til Søborg og omegn. 

Praktiserende læge på Søborg Hovedgade 54 siden januar 2016

Medlem af

  • Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)
  • Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
  • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
  • Gladsaxe Klyngen

 

Tutor for kollegaer
Er godkendt som uddannelsesvejleder for yngre læger i specialeuddannelse og før specialeuddannelse

Konsultation efter aftale.

Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

Victoria S

 


Behandler sygeplejerske, vaccineansvarlig og mellemlederSpeciale i børnekardiologi. Stor erfaring med børn i alle aldre.Selvstændige konsultationer i forbindelse med :Alle børneundersøgelser / svangre kontroller /vaccinationer/årskontroller/kvartalskontroller/EKG/Lungefunktioner/blodprøvetagningKontrol for kønssygdomme/ Celleprøver/Sår behandling/ sutur fjernelse/P-Pille kontrollerFrysning af fodvorter, podninger mm

Konsultationer i samarbejde med læge i forbindelse med:

Kontrol af småskader, vurdering af ører, vurdering af lunger

Online booking er åben

 

 

Anja L

Social og Sundhedsassistent , sekretær

Tidsbestilling og receptfornyelse
Selvstændige konsultationer efter aftale
Blodprøver/Kontrol af infektionstal/Kontrol for blærebetændelse/Podninger af sår/ podning for halsbetændelse/Graviditetsundersøgelser/Årskontroller/Lungefunktionsundersøgelser
Agraf/ sutur fjernelse/Vaccinationer
Anja tager efter telefonisk aftale flex patienter mellem 9.15-12 alle hverdage, dvs at man kan ringe direkte ind og få en akut tid hvis det skønnes nødvendigt og i det omfang telefontilgængeligheden tillader det. Man skal have en aftale for at fremmøde.

Online booking er åben

Simon M

Læge i introstilling til specialuddannelsen i Almen Medicin

Bachelor grad i psykologi i tillæg til kandidatgrad i Medicin

Simon har tidligere arbejdet i en større praksis på Bornholm, hvor han også har været i KBU stilling på en afdeling med bred kirurgi og medicin. Han har ekstra  erfaring i neurologi.

konsultation efter aftale. 

Online booking er åben