Velkommen. Klinikken har nu lukket for tilgang. Man kan søge dispensation som familiemedlem med samme adresse som anden patient i klinikken  via borgerservice/borger.dk. Vi åbner igen når patientantallet tillader dette.

Digitale løsninger der gør det lettere at kontakte klinikken:

Har man smart phone/Iphone kan man med fordel benytte gratis apps:
Min Læge
Medicinkortet
(anvendes app'en nøglekortet kan man integrere med begge ovenstående)

Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.
Konsultation kan bestilles telefonisk ved sekretæren eller som ebooking.
Konsultation kan også visiteres af lægen/sygeplejersken.
Ved konsultationen tilstræbes det at imødekomme planer for samtlige henvendelsesårsager, så vidt det er muligt indenfor fastsatte tidsramme. For optimering bør realistisk plan udfærdiges i samarbejde med sekreær/behandler.

Telefonkonsultation

Telefonkonsultationen  er dagligt mellem 8.00 - 9.00. Her sidder lægerne ved telefonen.
Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

(Telefontid ved læge er ikke til tidsbestilling og receptfornyelser.)

Videokonsultationer

Der er mulighed for at blive tilset digitalt via app'en "min læge"

Sekretæren kan booke denne type af konsultationer.

Tidsbestilling og receptfornyelse

I tidsrummet man-fre 9.15-12 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Tidsbestilling og receptfornyelse kan også imødekommes via hjemmesiden/ Min Læge  app. Receptfornyelse kan også foregå på app'en Medicinkortet.

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet "Kontakt klinikken" kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger. Husk at "aktivere" dig selv som bruger ved at skrive til os med det samme !

Handicapforhold: For vejledning i handicap forhold, følg venligst linket https://godadgang.dk/faktaark/laege-trine-wrang-mortensen-16854